جملات بزرگان در رابطه با دیدگاه هدفمند

“برای رسیدن به هر هدف مهم، باید دست از آسایش شست.
اسمیت ”

” اگر می خواهید با آسودگی خاطر به رختخواب برگردید، با دیدگاه هدفمند از آن برخیزید.
جورج لوریمر ”

” توانگران پیش از آنکه به اهداف خود برسند، در آینه ی دل، خود را توانگر دیده اند.
استیون اسپیلبرگ ”

” هیچ چیز به اندازه تمرکز انرژی روی تعداد محدودی از هدف ها به زندگی تان توان و نیروی بیشتر نمی دهد.
نیدو کیوبین ”

” آن که در بیراهه قدم بر می دارد، آرمان و دیدگاه هدفمند خویش را گم کرده است.
ارد بزرگ ”

” یشتر اشخاص بدون اینکه مقصد معینی را دنبال نمایند، زندگی می کنند و مثل پر کاهی که در روی آب حرکت کند، عمر خود را به آخر می رسانند؛ به جلو نمی روند، جریان آب آنها را می برد.
سه نک ”

” کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد، به هیچ یک از آنها نمی رسد، مگر اینکه در بین آنها با ارزش ترین را انتخاب کرده و آن را به عنوان دیدگاه هدفمند خویش برگزیند.
اُرد بزرگ ”

” به بیشتر هدفهای بزرگ نمی رسیم، زیرا ابتدا به کارهای پیش پا افتاده توجه می کنیم.
رابرت مک کین ”

” با آنکه می دانید به کجا می خواهید برسید، اگر مسیر درستی انتخاب نکنید، هرگز به مقصد نمی رسید.
جان ماکسول ”

” رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است.
بنجامین دیزرائیلی ”

بازدیدها: ۱۴۱

گروه آموزشی مشاوره ای استاد اکبری

از اخبار و تخفیف های باورنکردنی گروه مشاوره استاد اکبری برای مطالب آموزشی و دوره ها مطلع شوید