جملات بزرگان در رابطه با دیدگاه هدفمند

جملات بزرگان در رابطه با دیدگاه هدفمند

جملات بزرگان در رابطه با دیدگاه هدفمند “برای رسیدن به هر هدف مهم، باید دست از آسایش شست. اسمیت ” ” اگر می خواهید با آسودگی خاطر به رختخواب برگردید، با دیدگاه هدفمند از آن برخیزید. جورج لوریمر ” ” توانگران پیش از آنکه به اهداف خود برسند، در آینه ی دل، خود را توانگر...
دیر شروع کردن مطالعه برای کنکور

دیر شروع کردن مطالعه برای کنکور

دیر شروع کردن مطالعه برای کنکور داوطلبانی که برای کنکور استارت می زنند چند دسته هستند. افرادی که از ابتدا با ثبت نام در یک آزمون آزمایشی از تابستان به طور منظم و جدی با برنامه آزمون ها به جلو حرکت می کنند. خیلی از این افراد در اواسط راه از نتایج کسب شده دلسرد می شود و...

گروه آموزشی مشاوره ای استاد اکبری

از اخبار و تخفیف های باورنکردنی گروه مشاوره استاد اکبری برای مطالب آموزشی و دوره ها مطلع شوید