فایل های ویدئویی گروه مشاوره استاد اکبری

در این قسمت می توانید فایل های ویدئویی مشاوره ای، برنامه ریزی، انگیزشی گروه مشاوره استاد اکبری و همچنین فایل های ویدئویی همایش ها و سخنرانی های استاد اکبری را دریافت کنید.

قرار دادن ویدئو همراه با پوشش تصویری

شما توسط این ماژول می توانید برای ویدئو های خود یک پوشش تصویری قرار دهید.این پوشش یک تصویر ثابت می باشد و بعد از کلیک کردن برای پخش، ویدئو پخش شده و تصویر ناپدید می گردد.

بازدیدها: ۴۳۳

گروه آموزشی مشاوره ای استاد اکبری

از اخبار و تخفیف های باورنکردنی گروه مشاوره استاد اکبری برای مطالب آموزشی و دوره ها مطلع شوید