مسابقه هفته ازدواج واحد سلامت نوجوانان و جوانان

لطفا فایل های زیر را دانلود نموده و مطالعه بفرمایید و پس از مطالعه کامل و تسلط به مطالب از فردا میتوانید با مراجعه به آدرس زیر در آزمون مسابقه شرکت نمایید.

دانلود منابع مسابقه:

برای دانلود روی عنوان هر فایل کلیک کنید

1. پوستر مسابقه

2. راهنمای بهداشت فردی

3. سوال و پاسخ

4. مدیریت استرس

پس از مطالعه مطالب فوق وارد لینک زیر شده و با کد دانشجویی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان رمز عبور آزمون خود را بدهید.

 

azmoon.sirums.ac.ir